Agenturní zaměstnávání

je specifický právní vztah mezi třemi účastníky, a to zaměstnancem agentury práce, agenturou práce a Uživatelem (tj. Vámi jako firmou, k němuž je zaměstnanec agentury práce za účelem výkonu práce dočasně přidělen).

Agentura práce SODAT je držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání ve formě zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, a také potřebného pojištění proti úpadku agentury práce.

Na agenturní zaměstnance se nevztahuje zákaz řetězení pracovního poměru na dobu určitou.

Po dobu dočasného přidělení ukládá Uživatel zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Uživatel však nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat (nesmí s ním například rozvázat pracovní poměr); to může jen agentura práce jako právní zaměstnavatel zaměstnance.

Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové nebo platové podmínky dočasné přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud by pracovní nebo mzdové či platové podmínky byly horší, je agentura práce povinna zajistit nápravu tohoto stavu a rovné zacházení se zaměstnancem.

Podobnosti jsou ošetřeny v Zákonu č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Rychlý a jednoduchý způsob, jak objednat brigádníky.
Napište nám svůj požadavek, obratem Vás kontaktujeme.

 Více informací

Kontakt pro firmy

Telefon kancelář: 
+420 541 26 26 27

Kontakt na ředitele:
Ing. Šárka Křivánková
+420 778 050 392