Payroll outsourcing

Efektivní a levný způsob, jak snížit náklady na nové i Vaše stávající brigádníky. Navíc bez zbytečného administrativního zatížení.

Daná forma spolupráce umožňuje snížit náklady na celkové vedení agendy brigádníků, administraci a mzdy. 

Agentura zajišťuje celý proces od náboru, sepsání smluv až po výplatu mezd, ale brigádnici jsou Vašimi zaměstnanci. Se zaměstnanci můžete uzavřít Dohodu o provedení práce (dále jen DPP), což je pro Vás z hlediska mzdových výdajů výhodný pracovněprávní vztah, jelikož nezakládá účast na odvodech zdravotního a sociálního pojištění do 10 000 Kč hrubé mzdy. 
Od roku 2004 může se zaměstnancem uzavřít DPP jakýkoliv zaměstnavatel kromě agentury práce.

JAK TO PROBÍHÁ?


Nábor zaměstnanců
Na základě Vaší objednávky a požadavků vyhledáme pracovníky buď z naší interní databáze a nebo pomocí inzerce. Následně zařídíme jejich zajištění na Vaše pracoviště. 


Mzdová agenda
Agentura přebírá v plném rozsahu Vaše povinnosti jako zaměstnavatele včetně zpracování, vyplácení mezd a vedení personální agendy. Mzdy jsou brigádníkům vyplaceny na základě Vámi potvrzených odpracovaných hodin.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Rychlý a jednoduchý způsob, jak objednat brigádníky.
Napište nám svůj požadavek, obratem Vás kontaktujeme.

 Více informací

Kontakt pro firmy

Telefon kancelář: 
+420 541 26 26 27

Kontakt na ředitele:
Ing. Šárka Křivánková
+420 778 050 392