Agenturní zaměstnávání

je specifický právní vztah mezi třemi účastníky, a to zaměstnancem agentury práce, agenturou práce a Uživatelem (tj. Vámi jako firmou, k němuž je zaměstnanec agentury práce za účelem výkonu práce dočasně přidělen).

Agentura práce SODAT je držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání ve formě zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, a také potřebného pojištění proti úpadku agentury práce.

Na agenturní zaměstnance se nevztahuje zákaz řetězení pracovního poměru na dobu určitou.

Po dobu dočasného přidělení ukládá Uživatel zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Uživatel však nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat (nesmí s ním například rozvázat pracovní poměr); to může jen agentura práce jako právní zaměstnavatel zaměstnance.

Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové nebo platové podmínky dočasné přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud by pracovní nebo mzdové či platové podmínky byly horší, je agentura práce povinna zajistit nápravu tohoto stavu a rovné zacházení se zaměstnancem.

Podobnosti jsou ošetřeny v Zákonu č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.

Personální leasing

rámci agenturního zaměstnávání je pronájem agenturních zaměstnanců, kdy Agentura práce SODAT je zaměstnavatelem pracovníka, a firma zákazníka je v roli Uživatele.

Jedná se o velmi oblíbený nástroj, pro zajištění pracovní síly, kdy rizika zaměstnaneckého pracovně právního vztahu necháte na nás a jen využíváte výhod práce přiděleného pracovníka.

Za dobu více jak 20ti let zprostředkování zaměstnanců firmám jsme nabyli mnoho odborných a praktických zkušeností, které nyní můžete využít.

Nábor zaměstnanců

Potřebujete nové zaměstnance, ale nemáte čas prodírat se velkým počtem uchazečů, realizovat pohovory, nebo jen chcete zvýšit své šance pro rychlejší nalezení vhodného kandidáta? 
Přestože se primárně specializujeme na dočasné přidělení zaměstnanců, od roku 2015 řadíme mezi naše poskytované personální služby také nábor zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Uchazeč se může stát Vaším kmenovým zaměstnancem, a nebo být zaměstnancem naším a na Vaše pracoviště být dočasně přidělován.

Zajišťujeme nábor zaměstnanců primárně v oblastech výroby, logistiky, farmacie, HR, obchodu, administrativy, včetně manažerských pozic.

PROCES NÁBORU

Vymyslíme a zajistíme inzertní strategii

Pre - screening 

První kolo osobního pohovoru 

Předání výsledků zákazníkovi

Pro efektivnější vyhledání zaměstnanců, doporučujeme nejdříve osobní setkání ve Vaší firmě, aby si náborář udělal přesnější představu, jaký člověk je pro vás ten pravý. 

"TRY & HIRE"

Pokud si chcete být na 100% jistí, že uchazeč je na pozici ten pravý, můžete si jej nad rámec zkušební doby nezávazně vyzkoušet jako brigádníka, a nebo může uchazeč být na Vaše pracoviště dočasně přidělen, než se rozhodnete, zda jej přijmete do kmenového stavu.

Dočasné přidělení

Ať už se potýkáte s náporem zákazníků, fluktuací objednávek, sezónními výkyvy nebo potřebujete dočasně nahradit dlouhodobého zaměstnance, může být dočasná pracovní výpomoc neboli brigádníci právě vhodným řešením pro Vás. Brigádníky je možné zajistit dlouhodobě, krátkodobě nebo pouze na nárazové akce. Využití dočasné pracovní výpomoci je univerzálním a flexibilním řešením.

Dle Vašich požadavků vyhledáme vhodné pracovníky a dočasně je na základě Dohody o pracovní činnosti (dále jen DPČ) přidělíme na Vaše pracoviště. Po ukončení jejich práce, obstaráme veškeré zákonné povinnosti zaměstnavatele, tedy vyplatíme pracovníkovi mzdu (na základě Vámi potvrzených odpracovaných hodin) a odvedeme pojistné. Agentura práce ve věci agenturního zaměstnávání zajišťuje celkovou personální i mzdovou agendu.

Brigádníci jsou dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce k uživateli (Vaší firmě), což se nazývá agenturním zaměstnáváním. Ve věci agenturního zaměstnávání nelze od roku 2004 využít Dohodu o provedení práce (dále jen DPP), ale pouze DPČ nebo pracovní poměr. Pokud by byla pro Vás možnost zaměstnat brigádníky na DPP výhodnějším řešením je možné využít payroll outsourcing. 

Payroll outsourcing

Efektivní a levný způsob, jak snížit náklady na nové i Vaše stávající brigádníky. Navíc bez zbytečného administrativního zatížení.

Daná forma spolupráce umožňuje snížit náklady na celkové vedení agendy brigádníků, administraci a mzdy. 

Agentura zajišťuje celý proces od náboru, sepsání smluv až po výplatu mezd, ale brigádnici jsou Vašimi zaměstnanci. Se zaměstnanci můžete uzavřít Dohodu o provedení práce (dále jen DPP), což je pro Vás z hlediska mzdových výdajů výhodný pracovněprávní vztah, jelikož nezakládá účast na odvodech zdravotního a sociálního pojištění do 10 000 Kč hrubé mzdy. 
Od roku 2004 může se zaměstnancem uzavřít DPP jakýkoliv zaměstnavatel kromě agentury práce.

JAK TO PROBÍHÁ?


Nábor zaměstnanců
Na základě Vaší objednávky a požadavků vyhledáme pracovníky buď z naší interní databáze a nebo pomocí inzerce. Následně zařídíme jejich zajištění na Vaše pracoviště. 


Mzdová agenda
Agentura přebírá v plném rozsahu Vaše povinnosti jako zaměstnavatele včetně zpracování, vyplácení mezd a vedení personální agendy. Mzdy jsou brigádníkům vyplaceny na základě Vámi potvrzených odpracovaných hodin.